ثبت نام/ورود

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی همه جانبه

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی بدنی است که به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک می کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

فواید شنا سوئدی

شنا سوئدی فواید زیادی برای بدن دارد، از جمله:

 • تقویت عضلات سینه: شنا سوئدی یکی از بهترین تمرین ها برای تقویت عضلات سینه است. این تمرین باعث می شود که عضلات سینه منقبض شوند و کشیده شوند، که به رشد و تقویت آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات شانه ها: شنا سوئدی همچنین به تقویت عضلات شانه ها کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات شانه ها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و انعطاف پذیری آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات بازوها: شنا سوئدی به تقویت عضلات بازوها نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات بازوها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و حجم آنها کمک می کند.
 • تقویت هسته بدن: شنا سوئدی به تقویت هسته بدن نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات هسته بدن منقبض شوند و کشیده شوند، که به بهبود تعادل و قدرت بدن کمک می کند.

نحوه انجام شنا سوئدی

برای انجام شنا سوئدی، ابتدا به حالت plank قرار بگیرید. بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. آرنج های خود را خم کنید و بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا قفسه سینه شما به زمین نزدیک شود. سپس، بدن خود را به حالت اول برگردانید.

انواع شنا سوئدی

شنا سوئدی را می توان به روش های مختلف انجام داد تا عضلات بیشتری را درگیر کند. برخی از انواع شنا سوئدی عبارتند از:

 • شنا سوئدی معمولی: این نوع شنا سوئدی ساده ترین نوع است.
 • شنا سوئدی با پاهای بالا: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را از زمین بلند می کنید.
 • شنا سوئدی با پاهای کشیده: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را به سمت جلو می کشید.
 • شنا سوئدی با دست های باز: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به اندازه عرض شانه باز می کنید.
 • شنا سوئدی با دست های جمع: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به هم نزدیک می کنید.

چگونه در شنا سوئدی پیشرفت کنیم

برای پیشرفت در شنا سوئدی، می توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • تعداد تکرارهای خود را افزایش دهید.
 • مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.
 • انواع مختلف شنا سوئدی را امتحان کنید.
 • از وزنه برای افزایش مقاومت استفاده کنید.

نتیجه گیری

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی همه جانبه است که می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

در اینجا چند نکته برای انجام صحیح شنا سوئدی آورده شده است:

 • بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید.
 • آرنج های خود را به اندازه 90 درجه خم کنید.
 • قفسه سینه خود را به سمت زمین نزدیک کنید، اما به زمین برخورد نکنید.
 • بدن خود را به حالت اول برگردانید.

اگر مبتدی هستید، می توانید از یک صندلی یا دیوار برای حمایت از خود استفاده کنید. با گذشت زمان، می توانید به تدریج تعداد تکرارها و مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.

نحوه شنا رفتن
نحوه شنا رفتن

میانبند

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی عالی است که می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

فواید شنا سوئدی

شنا سوئدی فواید زیادی برای بدن دارد، از جمله:

 • تقویت عضلات سینه: شنا سوئدی یکی از بهترین تمرین ها برای تقویت عضلات سینه است. این تمرین باعث می شود که عضلات سینه منقبض شوند و کشیده شوند، که به رشد و تقویت آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات شانه ها: شنا سوئدی همچنین به تقویت عضلات شانه ها کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات شانه ها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و انعطاف پذیری آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات بازوها: شنا سوئدی به تقویت عضلات بازوها نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات بازوها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و حجم آنها کمک می کند.
 • تقویت هسته بدن: شنا سوئدی به تقویت هسته بدن نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات هسته بدن منقبض شوند و کشیده شوند، که به بهبود تعادل و قدرت بدن کمک می کند.

نحوه انجام شنا سوئدی

برای انجام شنا سوئدی، ابتدا به حالت plank قرار بگیرید. بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. آرنج های خود را خم کنید و بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا قفسه سینه شما به زمین نزدیک شود. سپس، بدن خود را به حالت اول برگردانید.

انواع شنا سوئدی

شنا سوئدی را می توان به روش های مختلف انجام داد تا عضلات بیشتری را درگیر کند. برخی از انواع شنا سوئدی عبارتند از:

 • شنا سوئدی معمولی: این نوع شنا سوئدی ساده ترین نوع است.
 • شنا سوئدی با پاهای بالا: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را از زمین بلند می کنید.
 • شنا سوئدی با پاهای کشیده: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را به سمت جلو می کشید.
 • شنا سوئدی با دست های باز: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به اندازه عرض شانه باز می کنید.
 • شنا سوئدی با دست های جمع: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به هم نزدیک می کنید.

چگونه در شنا سوئدی پیشرفت کنیم

برای پیشرفت در شنا سوئدی، می توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • تعداد تکرارهای خود را افزایش دهید.
 • مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.
 • انواع مختلف شنا سوئدی را امتحان کنید.
 • از وزنه برای افزایش مقاومت استفاده کنید.

نتیجه گیری

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی همه جانبه است که می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

نکات مهم برای انجام صحیح شنا سوئدی

 • بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید.
 • آرنج های خود را به اندازه 90 درجه خم کنید.
 • قفسه سینه خود را به سمت زمین نزدیک کنید، اما به زمین برخورد نکنید.
 • بدن خود را به حالت اول برگردانید.

اگر مبتدی هستید، می توانید از یک صندلی یا دیوار برای حمایت از خود استفاده کنید. با گذشت زمان، می توانید به تدریج تعداد تکرارها و مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.

در ادامه به برخی از نکات مهم برای انجام صحیح شنا سوئدی اشاره می کنیم:

 • بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. این کار باعث می شود که تمام عضلات بدن شما درگیر شوند و از آسیب دیدگی جلوگیری شود.
 • آرنج های خود را به اندازه 90 درجه خم کنید. این کار باعث می شود که عضلات سینه و شانه های شما به طور موثرتری کار کنند.
 • **قفسه سینه

میانبند دوم

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی عالی است که می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

فواید شنا سوئدی

شنا سوئدی فواید زیادی برای بدن دارد، از جمله:

 • تقویت عضلات سینه: شنا سوئدی یکی از بهترین تمرین ها برای تقویت عضلات سینه است. این تمرین باعث می شود که عضلات سینه منقبض شوند و کشیده شوند، که به رشد و تقویت آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات شانه ها: شنا سوئدی همچنین به تقویت عضلات شانه ها کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات شانه ها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و انعطاف پذیری آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات بازوها: شنا سوئدی به تقویت عضلات بازوها نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات بازوها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و حجم آنها کمک می کند.
 • تقویت هسته بدن: شنا سوئدی به تقویت هسته بدن نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات هسته بدن منقبض شوند و کشیده شوند، که به بهبود تعادل و قدرت بدن کمک می کند.

نحوه انجام شنا سوئدی

برای انجام شنا سوئدی، ابتدا به حالت plank قرار بگیرید. بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. آرنج های خود را خم کنید و بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا قفسه سینه شما به زمین نزدیک شود. سپس، بدن خود را به حالت اول برگردانید.

انواع شنا سوئدی

شنا سوئدی را می توان به روش های مختلف انجام داد تا عضلات بیشتری را درگیر کند. برخی از انواع شنا سوئدی عبارتند از:

 • شنا سوئدی معمولی: این نوع شنا سوئدی ساده ترین نوع است.
 • شنا سوئدی با پاهای بالا: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را از زمین بلند می کنید.
 • شنا سوئدی با پاهای کشیده: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را به سمت جلو می کشید.
 • شنا سوئدی با دست های باز: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به اندازه عرض شانه باز می کنید.
 • شنا سوئدی با دست های جمع: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به هم نزدیک می کنید.

چگونه در شنا سوئدی پیشرفت کنیم

برای پیشرفت در شنا سوئدی، می توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • تعداد تکرارهای خود را افزایش دهید.
 • مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.
 • انواع مختلف شنا سوئدی را امتحان کنید.
 • از وزنه برای افزایش مقاومت استفاده کنید.
شنا سوئدی
شنا سوئدی

نتیجه گیری

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی همه جانبه است که می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

نکات مهم برای انجام صحیح شنا سوئدی

 • بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید.
 • آرنج های خود را به اندازه 90 درجه خم کنید.
 • قفسه سینه خود را به سمت زمین نزدیک کنید، اما به زمین برخورد نکنید.
 • بدن خود را به حالت اول برگردانید.

اگر مبتدی هستید، می توانید از یک صندلی یا دیوار برای حمایت از خود استفاده کنید. با گذشت زمان، می توانید به تدریج تعداد تکرارها و مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.

در ادامه به برخی از نکات مهم برای انجام صحیح شنا سوئدی اشاره می کنیم:

 • بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. این کار باعث می شود که تمام عضلات بدن شما درگیر شوند و از آسیب دیدگی جلوگیری شود.
 • آرنج های خود را به اندازه 90 درجه خم کنید. این کار باعث می شود که عضلات سینه و شانه های شما به طور موثرتری کار کنند.
 • **قفسه سین

میانبند سوم

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی عالی است که می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

فواید شنا سوئدی

شنا سوئدی فواید زیادی برای بدن دارد، از جمله:

 • تقویت عضلات سینه: شنا سوئدی یکی از بهترین تمرین ها برای تقویت عضلات سینه است. این تمرین باعث می شود که عضلات سینه منقبض شوند و کشیده شوند، که به رشد و تقویت آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات شانه ها: شنا سوئدی همچنین به تقویت عضلات شانه ها کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات شانه ها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و انعطاف پذیری آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات بازوها: شنا سوئدی به تقویت عضلات بازوها نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات بازوها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و حجم آنها کمک می کند.
 • تقویت هسته بدن: شنا سوئدی به تقویت هسته بدن نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات هسته بدن منقبض شوند و کشیده شوند، که به بهبود تعادل و قدرت بدن کمک می کند.

نحوه انجام شنا سوئدی

برای انجام شنا سوئدی، ابتدا به حالت plank قرار بگیرید. بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. آرنج های خود را خم کنید و بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا قفسه سینه شما به زمین نزدیک شود. سپس، بدن خود را به حالت اول برگردانید.

انواع شنا سوئدی

شنا سوئدی را می توان به روش های مختلف انجام داد تا عضلات بیشتری را درگیر کند. برخی از انواع شنا سوئدی عبارتند از:

 • شنا سوئدی معمولی: این نوع شنا سوئدی ساده ترین نوع است.
 • شنا سوئدی با پاهای بالا: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را از زمین بلند می کنید.
 • شنا سوئدی با پاهای کشیده: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را به سمت جلو می کشید.
 • شنا سوئدی با دست های باز: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به اندازه عرض شانه باز می کنید.
 • شنا سوئدی با دست های جمع: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به هم نزدیک می کنید.

چگونه در شنا سوئدی پیشرفت کنیم

برای پیشرفت در شنا سوئدی، می توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • تعداد تکرارهای خود را افزایش دهید.
 • مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.
 • انواع مختلف شنا سوئدی را امتحان کنید.
 • از وزنه برای افزایش مقاومت استفاده کنید.

نتیجه گیری

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی همه جانبه است که می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

نکات مهم برای انجام صحیح شنا سوئدی

 • بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. این کار باعث می شود که تمام عضلات بدن شما درگیر شوند و از آسیب دیدگی جلوگیری شود.
 • آرنج های خود را به اندازه 90 درجه خم کنید. این کار باعث می شود که عضلات سینه و شانه های شما به طور موثرتری کار کنند.
 • قفسه سینه خود را به سمت زمین نزدیک کنید، اما به زمین برخورد نکنید. این کار باعث می شود که عضلات سینه و شانه های شما به طور موثرتری کار کنند.
 • بدن خود را به حالت اول برگردانید. این کار باعث می شود که عضلات سینه و شانه های شما به طور موثرتری کار کنند.

اگر مبتدی هستید، می توانید از یک صندلی یا دیوار برای حمایت از خود استفاده کنید. با گذشت زمان، می توانید به تدریج تعداد تکرارها و مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.

در ادامه به برخی از نکات مهم برای انجام صحیح شنا سوئدی اشاره می کنیم:

میانبند چهارم

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی عالی است که می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

فواید شنا سوئدی

شنا سوئدی فواید زیادی برای بدن دارد، از جمله:

 • تقویت عضلات سینه: شنا سوئدی یکی از بهترین تمرین ها برای تقویت عضلات سینه است. این تمرین باعث می شود که عضلات سینه منقبض شوند و کشیده شوند، که به رشد و تقویت آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات شانه ها: شنا سوئدی همچنین به تقویت عضلات شانه ها کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات شانه ها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و انعطاف پذیری آنها کمک می کند.
 • تقویت عضلات بازوها: شنا سوئدی به تقویت عضلات بازوها نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات بازوها منقبض شوند و کشیده شوند، که به افزایش قدرت و حجم آنها کمک می کند.
 • تقویت هسته بدن: شنا سوئدی به تقویت هسته بدن نیز کمک می کند. این تمرین باعث می شود که عضلات هسته بدن منقبض شوند و کشیده شوند، که به بهبود تعادل و قدرت بدن کمک می کند.

نحوه انجام شنا سوئدی

برای انجام شنا سوئدی، ابتدا به حالت plank قرار بگیرید. بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. آرنج های خود را خم کنید و بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا قفسه سینه شما به زمین نزدیک شود. سپس، بدن خود را به حالت اول برگردانید.

انواع شنا سوئدی

شنا سوئدی را می توان به روش های مختلف انجام داد تا عضلات بیشتری را درگیر کند. برخی از انواع شنا سوئدی عبارتند از:

 • شنا سوئدی معمولی: این نوع شنا سوئدی ساده ترین نوع است.
 • شنا سوئدی با پاهای بالا: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را از زمین بلند می کنید.
 • شنا سوئدی با پاهای کشیده: در این نوع شنا سوئدی، پاهای خود را به سمت جلو می کشید.
 • شنا سوئدی با دست های باز: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به اندازه عرض شانه باز می کنید.
 • شنا سوئدی با دست های جمع: در این نوع شنا سوئدی، دست های خود را به هم نزدیک می کنید.

چگونه در شنا سوئدی پیشرفت کنیم

برای پیشرفت در شنا سوئدی، می توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • تعداد تکرارهای خود را افزایش دهید.
 • مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.
 • انواع مختلف شنا سوئدی را امتحان کنید.
 • از وزنه برای افزایش مقاومت استفاده کنید.

نتیجه گیری

شنا سوئدی یک تمرین قدرتی همه جانبه است که می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه ها، بازوها، و هسته بدن کمک کند. این تمرین ساده و کم هزینه است و می توان آن را در هر مکانی انجام داد.

نکات مهم برای انجام صحیح شنا سوئدی

 • بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. این کار باعث می شود که تمام عضلات بدن شما درگیر شوند و از آسیب دیدگی جلوگیری شود.
 • آرنج های خود را به اندازه 90 درجه خم کنید. این کار باعث می شود که عضلات سینه و شانه های شما به طور موثرتری کار کنند.
 • قفسه سینه خود را به سمت زمین نزدیک کنید، اما به زمین برخورد نکنید. این کار باعث می شود که عضلات سینه و شانه های شما به طور موثرتری کار کنند.
 • بدن خود را به حالت اول برگردانید. این کار باعث می شود که عضلات سینه و شانه های شما به طور موثرتری کار کنند.

اگر مبتدی هستید، می توانید از یک صندلی یا دیوار برای حمایت از خود استفاده کنید. با گذشت زمان، می توانید به تدریج تعداد تکرارها و مدت زمان نگه داشتن وضعیت plank خود را افزایش دهید.

در ادامه به برخی از نکات مهم برای انجام صحیح شنا سوئدی اشاره می کنیم:

 

برای خواندن درباره “درازنشست : همه چیز درباره این حرکت ورزشی پرطرفدار” روی لینک کلیک کنید

فهرست مطالب